Chia Sẻ Up rom quốc tế LG Optimus G LG-F180S, LG-F180K, LG-F180L ok

Thảo luận trong 'LG' bắt đầu bởi thienbaogsm, 19/5/18.

 1. TS
  thienbaogsm

  thienbaogsm Active Member

  Tham gia:
  2/11/17
  Bài viết:
  483
  Thích đã nhận:
  34
  Điểm thành tích:
  28
  Up rom quốc tế LG Optimus G LG-F180S, LG-F180K, LG-F180L ok
  Mã:
  5/13/2018 1:10:36 PM > Platform: LG Qualcomm
  5/13/2018 1:10:36 PM > Selected port: COM55
  5/13/2018 1:10:36 PM > Selected model: E975
  5/13/2018 1:10:36 PM > Searching Diagnostic Ports...5/13/2018 1:10:36 PM > OK
  5/13/2018 1:10:36 PM > Reading info...
  5/13/2018 1:10:38 PM > Model ID: LG-F180L
  5/13/2018 1:10:38 PM > IMEI: 354282-05-605496-4
  5/13/2018 1:10:38 PM > Android version: 4.4.2
  5/13/2018 1:10:38 PM > Battery level: 10%
  5/13/2018 1:10:38 PM > SW Version: 5/13/2018 1:10:38 PM > F180L30c
  5/13/2018 1:10:38 PM > Mode: Emergency
  5/13/2018 1:10:38 PM > Model ID: BS/J1U/1
  5/13/2018 1:10:38 PM > SW version: 5/13/2018 1:10:38 PM > LGF180LAT-00-V30c-LGU-KR-MAY-23-2014+0
  5/13/2018 1:10:38 PM > IMEI: 354282-05-605496-4
  5/13/2018 1:10:38 PM > Performed by 2.8.4 Software version.
  5/13/2018 1:11:08 PM > --------------------------------------------------------------------------------
  5/13/2018 1:11:08 PM > Checking data...5/13/2018 1:11:09 PM > OK
  5/13/2018 1:11:09 PM > Platform: LG Qualcomm
  5/13/2018 1:11:09 PM > Selected port: COM55
  5/13/2018 1:11:09 PM > Selected model: E975
  5/13/2018 1:11:09 PM > Searching Diagnostic Ports...5/13/2018 1:11:09 PM > OK
  5/13/2018 1:11:09 PM > Reading info...
  5/13/2018 1:11:11 PM > Model ID: LG-F180L
  5/13/2018 1:11:11 PM > IMEI: 354282-05-605496-4
  5/13/2018 1:11:11 PM > Android version: 4.4.2
  5/13/2018 1:11:11 PM > Battery level: 10%
  5/13/2018 1:11:11 PM > SW Version: 5/13/2018 1:11:11 PM > F180L30c
  5/13/2018 1:11:11 PM > Mode: Emergency
  5/13/2018 1:11:11 PM > Model ID: BS/J1U/1
  5/13/2018 1:11:11 PM > SW version: 5/13/2018 1:11:11 PM > LGF180LAT-00-V30c-LGU-KR-MAY-23-2014+0
  5/13/2018 1:11:11 PM > IMEI: 354282-05-605496-4
  5/13/2018 1:11:11 PM > Opening "E97520A_00.oct"...5/13/2018 1:11:11 PM > OK
  5/13/2018 1:11:11 PM > Initializing flash...5/13/2018 1:11:11 PM > OK
  5/13/2018 1:11:11 PM > Reading partitions...5/13/2018 1:11:11 PM > OK
  5/13/2018 1:11:11 PM > Writing PrimaryGPT...5/13/2018 1:11:11 PM > OK
  5/13/2018 1:11:11 PM > Reading partitions...5/13/2018 1:11:11 PM > OK
  5/13/2018 1:11:11 PM > Formating userdata...5/13/2018 1:11:13 PM > OK
  5/13/2018 1:11:13 PM > Formating cache...5/13/2018 1:11:15 PM > OK
  5/13/2018 1:11:15 PM > Writing modem...5/13/2018 1:11:24 PM > OK
  5/13/2018 1:11:24 PM > Writing sbl1...5/13/2018 1:11:24 PM > OK
  5/13/2018 1:11:24 PM > Writing sbl2...5/13/2018 1:11:24 PM > OK
  5/13/2018 1:11:24 PM > Writing sbl3...5/13/2018 1:11:24 PM > OK
  5/13/2018 1:11:24 PM > Writing aboot...5/13/2018 1:11:24 PM > OK
  5/13/2018 1:11:24 PM > Writing rpm...5/13/2018 1:11:24 PM > OK
  5/13/2018 1:11:24 PM > Writing boot...5/13/2018 1:11:26 PM > OK
  5/13/2018 1:11:26 PM > Writing tz...5/13/2018 1:11:26 PM > OK
  5/13/2018 1:11:26 PM > Writing system...5/13/2018 1:15:15 PM > OK
  5/13/2018 1:15:15 PM > Writing recovery...5/13/2018 1:15:17 PM > OK
  5/13/2018 1:15:17 PM > Writing BackupGPT...5/13/2018 1:15:18 PM > OK
  5/13/2018 1:15:19 PM > Finalizing...5/13/2018 1:15:19 PM > OK
  5/13/2018 1:15:19 PM > Writing firmware done!
  5/13/2018 1:15:19 PM > Performed by 2.8.4 Software version.
   
  ""

trang này