Thông Tin Unlock LG Stylo 3 Cricket (M430) Thành công

Thảo luận trong 'LG' bắt đầu bởi thienbaogsm, 13/3/19.

 1. TS
  thienbaogsm

  thienbaogsm Active Member

  Tham gia:
  2/11/17
  Bài viết:
  481
  Thích đã nhận:
  31
  Điểm thành tích:
  28
  Unlock LG Stylo 3 Cricket (M430) Thành công. LG M430 xách tay khóa mạng Cricket bẻ khóa lấy ngay.

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Mã:
  2/23/2019 3:01:53 PM > Checking data...2/23/2019 3:01:54 PM > OK
  2/23/2019 3:01:54 PM > Platform: LG Qualcomm
  2/23/2019 3:01:54 PM > Selected port: COM132
  2/23/2019 3:01:54 PM > Selected model: M430
  2/23/2019 3:01:54 PM > Reading info...
  2/23/2019 3:01:55 PM > Model ID: LG-M430
  2/23/2019 3:01:55 PM > IMEI: 356114-08-666806-7
  2/23/2019 3:01:55 PM > Android version: 7.0
  2/23/2019 3:01:56 PM > Battery level: 83%
  2/23/2019 3:02:05 PM > Trying to enable Diagnostics ports...
  2/23/2019 3:02:05 PM > Found model LGM430AT:  ÿh at port COM132
  2/23/2019 3:02:05 PM > Unlocking...
  2/23/2019 3:02:05 PM > Skip Read/Write QCN
  2/23/2019 3:02:05 PM > Switching to Download mode...2/23/2019 3:02:31 PM > OK
  2/23/2019 3:02:31 PM > Initializing flash...2/23/2019 3:02:33 PM > OK
  2/23/2019 3:02:33 PM > Reading partitions...2/23/2019 3:02:33 PM > OK
  2/23/2019 3:02:33 PM > Detecting writing method...
  2/23/2019 3:02:34 PM > LAF Error: 80000121.
  2/23/2019 3:02:34 PM > Trying second method...
  2/23/2019 3:02:42 PM > Trying third method...
  2/23/2019 3:02:42 PM > Reading ramdisk...
  2/23/2019 3:02:43 PM > Unpacking...
  2/23/2019 3:02:43 PM > Starting QCOM UFS decompress...
  2/23/2019 3:02:43 PM > Set Writing params...
  2/23/2019 3:02:43 PM > Set cmdSigData...
  2/23/2019 3:02:43 PM > Set corrData...
  2/23/2019 3:02:43 PM > Set cAddrSig...
  2/23/2019 3:02:43 PM > Set cAddrFile...
  2/23/2019 3:02:43 PM > Set cFlash...
  2/23/2019 3:02:43 PM > Compose data...
  2/23/2019 3:02:43 PM > Testing write method...
  2/23/2019 3:02:43 PM > Reading 1b 327675 ...
  2/23/2019 3:02:43 PM > Sending sign...
  2/23/2019 3:02:44 PM > Sending write cmd...
  2/23/2019 3:02:44 PM > Writing cmd...
  2/23/2019 3:02:44 PM > reading cmd...
  2/23/2019 3:02:46 PM > reading cmd...
  2/23/2019 3:02:48 PM > reading cmd...
  2/23/2019 3:02:51 PM > reading cmd...
  2/23/2019 3:02:53 PM > reading cmd...
  2/23/2019 3:02:55 PM > reading cmd...
  2/23/2019 3:02:57 PM > Reading all data...
  2/23/2019 3:02:59 PM > Sending Open...
  2/23/2019 3:02:59 PM > Reading 1b 327675 ...
  2/23/2019 3:02:59 PM > Sending sign...
  2/23/2019 3:03:00 PM > Sending write cmd...
  2/23/2019 3:03:00 PM > Writing cmd...
  2/23/2019 3:03:00 PM > reading cmd...
  2/23/2019 3:03:03 PM > reading cmd...
  2/23/2019 3:03:05 PM > reading cmd...
  2/23/2019 3:03:07 PM > reading cmd...
  2/23/2019 3:03:09 PM > reading cmd...
  2/23/2019 3:03:11 PM > reading cmd...
  2/23/2019 3:03:13 PM > Reading all data...
  2/23/2019 3:03:15 PM > Sending Open...2/23/2019 3:03:16 PM > OK
  2/23/2019 3:03:16 PM > Reading security area...2/23/2019 3:03:21 PM > OK
  2/23/2019 3:03:21 PM > Backup saved to "M430_356114086668067_23-02-2019_15-02-05.SEC"
  2/23/2019 3:03:21 PM > Writing security area...2/23/2019 3:03:33 PM > OK
  2/23/2019 3:03:33 PM > Switching to Normal mode...
  2/23/2019 3:04:09 PM > Found model LGM430AT*  ÿh at port COM132
  2/23/2019 3:04:09 PM > Phone successfully unlocked!
  2/23/2019 3:04:09 PM > Rebooting phone...
  2/23/2019 3:04:10 PM > Performed by 2.9.1 Software version.
  2/23/2019 3:04:10 PM > Elapsed Time: 12:02:17 AM
   
  ""

trang này